Cerkiew Grecko-Katolicka św. Jana Apostoła (ukraińska)

Kategoria
Adres
Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8