Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Telefon
47 732 94 50
Adres
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10